Våra kunder om oss

"PS. har hjälpt oss att snabbt få insikt om oss själva och om våra kollegor i den nya gruppen "Fastighetsutveckling" för att bättre kunna kommunicera i vardagen. Dessutom har vårt uppdrag och rollfördelningen i gruppen blivit tydligare. Med denna insats har vi nått framåt, snabbare och mer träffsäkert än om vi gjort det själv.” Jens Säterberg, Chef Utveckling på Mitthem

ÄR DU FÖRÄNDRING?

Är du vår nya konsult med tydlig-
het och passion att hjälpa individer
och organisationer att bli bättre?


Välkommen med din ansökan till

 stefan.eriksson@ps-gruppen.se

Läs mer om tjänsten här

Våra värderingar

Vilken ledarstil har du?

Hur kreativ är din arbetsplats?

Öka medvetenheten och förståelsen för varandra och bli mer effektiva med våra tester. Du får en snabb överblick och en återkoppling från oss om tillståndet i din verksamhet.