PS. processleder för bättre företagsklimat

2011-09-08 13:35

Härnösand har bestämt sig för att klättra på rankingen avseende företagsklimatet i kommunen. Man har sökt och fått projektmedel från EU för att driva ett 3-årigt projekt tillsammans med företrädare för näringslivet och företagarorganisationer. Arbetet rivstartade med en Work Shop där målbild, taktiska områden, aktiviteter och ansvariga identifierades. Processen leddes av PS. Stefan Eriksson. -Det var ett kreativt klimat och mycket energi som fokuserades på samsyn och gemensamma målbilder, säger Stefan som är mycket nöjd med deltagarnas insatser.