PS. samverkar med Nordström Konsult AB

2011-09-20

PS. har glädjen att meddela att vi inlett ett samarbete med Nordström Konsult AB, www.nordstromkonsult.se. Nordström Konsult AB är Margareta Nordström som efter att ha verkat ett antal år från Göteborg nu har flyttat hem till Sundsvall. Margareta är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har jobbat med organisations-, ledar- och grupputveckling i ett flertal stora och små organisationer. "-Margareta kompletterar oss med sin kompetens och erfarenhet och är ett bra tillskott till PS.", säger VD Pontus Jämthag.