PS. utbildar Edmo Lift

2011-09-08 13:25

PS. har genomfört en utbildning i "Produktionsekonomi och investeringskalkyler" på Edmo Lift. Beställare var VD och syftet var att höja kunskapsnivån och skapa samsyn runt de begrepp som förekommer. Deltagare var personal från produktion, konstruktion och ekonomi. Under dagen behandlades produktionsekonomi, inveteringskalkyler och beslutsunderlag, uppföljning, kalkyler samt produktionsfilosofier. -Det var en intensiv dag där vi tog upp lite om mycket under mycket diskuterande, säger PS. Lars Fahlander som höll i utbildningen.