Vår arbetsmodell

Utveckling och ny kunskap genom att arbeta i process

Vi börjar med en inlodning där vi analyserar verksamheten på djupet för att se var ni befinner er. Därefter för vi upp nödvändig information till ytan och analyserar den tillsammans med er. Genom att sedan kritiskt granska era symptom kan vi tillsammans komma fram till hur vi skall hantera de bakomliggande problemen.

I problemlösningen använder vi oss sedan av etablerade metoder och verktyg. Vårt arbete innehåller ofta en mix av konsulting, utbildning och coachning/mentorskap där alla insatser syftar till att nå en högre effektivitet och en ökad lönsamhet. Vår övertygelse, som också kännetecknar vårt arbetssätt, är att det krävs en samsyn och delaktighet för att lyckas. Resultatet blir därför en långvarig förändring av både struktur och kultur.