Affärsidé

PS. utvecklar verksamheter och människor som vill bli bättre snabbare. Genom inlodning och rak återkoppling skapar vi samsyn kring en tydlighet som gör skillnad.

  • Vi skapar utveckling
  • Vi vänder oss till de som vill bli bättre och insett att de alltid kan bli bättre
  • I inlodningen synar vi beställarens beställning och skapar en gemensam bild av situationen/problembilden
  • I den raka återkopplingen så talar vi om vad vi ser även om det är obekvämt för mottagaren i det korta perspektivet