Våra värderingar

Vår värdegrund är förankrad i det norrländska sättet att vara och tänka.

Vi tror på mycket verkstad och lite snack. Vi tror också på att göra det enkla och på det sunda förnuftet.

Vi har som motto att vara rädda om våra kunders pengar och vi aktar oss för dem som inte är det.

Vi jobbar långsiktigt och tror att låga omkostnader och långsiktiga kundrelationer är förutsättningar för en god uthållighet.

Vi verkar enligt följande värdeord:

  • Tydlighet
  • Passion
  • Ärlighet
  • Samsyn