Referenser

Vi talar om våra referenser i termer av den effekt vårt arbete resulterat i.
Detta utan att underskatta vad som gjorts eller hur det gjordes.