Konkret affärsutveckling

Vi skaffar oss snabbt en bild av vad ni vill med företaget, hur ni vill uppfattas av marknaden, vilket behov era produkter skall tillfredsställa och varför kunderna skall välja er. Sedan analyserar vi nuläget. Vi tittar på produkterna och tjänsterna och hur ni uppfattas av marknaden. Utgående från det så bedömer vi era marknadsförutsättningar.

 

Vår utgångspunkt är att jämföra ditt ”önskade läge” med det definierade nuläget. Vi gör analysen tillsammans med dig och vid behov kopplar vi in andra intressenter.
Utifrån detta skapar vi en handlingsplan och en aktivitetslista för att förändra produkterna/tjänsterna eller exponeringen av desamma. Vi följer sedan upp att handlingsplanen fungerar och genomförs samt att aktiviteterna faller ut som de ska. Vid behov gör vi korrigeringar av ursprungsplanen, med nya åtgärder till följd. Allt för att du ska uppnå dina målsättningar med ett attraktivt erbjudande.

Det här uppnår du

Du får hjälp att se och göra saker i rätt ordning, att genomföra det du vill men inte haft tid för. Du får ett annat perspektiv på dina produkter/tjänster samt en ”turboeffekt”. Det du har velat och tänkt göra kommer att genomföras i högre tempo. Du får även hjälp med att skapa samsyn internt. Är inte medarbetarna med på ”tåget” är det omöjligt att lyckas.