Ledarcoachning & mentorskap

”Det är ensamt på toppen” 

Det finns tillfällen då man som ledare har ett behov av en erfaren samtalspartner. Detta behov kan man identifiera för egen del eller för en underställd ledare.

Ledarcoachning

Vår ledarcoachning fokuserar på dina utmaningar som ledare. Det kan handla om att råda bot på de energitjuvar som påverkar din situation negativt. Det kan till exempel vara hur du själv känner dig och hanterar stress och krav från medarbetare, chefer, styrelse och ägare. Det kan också vara hur du som chef på bästa sätt engagerar och leder dina medarbetare mot uppsatta mål. Det kan gälla hur du hanterar situationer där du känner att du kört fast med individer eller grupper. Det kan handla om hur du kan påverka din situation på jobbet och hemma för att du ska uppnå en bra balans i livet. Det kan vara dina medarbetare som behöver stöd för att inte riskera att bli utbrända eller för att ta sig ur situationer som påverkar dem och företaget negativt.

Med oss som coachpartner så får du hjälp med att hitta lösningar och komma vidare på ett utvecklande sätt.

Mentorskap

Den sökta effekten med ett mentorskap är att få en ökad utveckling för egen del och därmed också för den verksamhet man ansvarar för inför andra. Detta genom att få sin situation belyst av andra, utomstående, ögon samt att kunna dra nytta av redan gjord erfarenhet. Mentorstiden skall ses som en investering vilkens avkastning är kontroll över den egna situationen och frigörande av tid att jobba med rätt saker.

Vi mixar mentorskap och coaching för att maximera adeptens utveckling. Vi inleder med att loda in situationen som adepten befinner sig i. Helt enkelt för att desto mer vi vet desto bättre kan vi hjälpa till. Detta kan vara allt från att djupintervjua adepten till att prata med personal, kollegor och chef.
I ett trepartsamtal med adepten och adeptens chef så sätter vi sedan målbilden med mentorskapet. Målbilden sätts alltid utgående från den verksamhetsnytta som skall åstadkommas.

Därefter tar själva mentoreringen vid. Vi träffas normalt en gång i månaden och samtalar om det som är viktigt. Samtalen tillåter adepten att ”gå in i depå” och är tillfällen till reflektion, gemensam problemlösning och bollning av olika frågeställningar. Samtalet och de aktiviteter vi kommit överens om dokumenteras och gäller som adeptens ”att göra”-lista till nästa tillfälle.
För att förstärka den personliga utvecklingen så har vi ett antal tester som adepten får göra vid lämpliga tillfällen. Utfallet av testerna diskuteras och ligger till grund för aktiviteter för utveckling.