Övriga HR tjänster

Vi kan erbjuda dig hjälp i dina HR-processer i den omfattning du behöver och när det passar dig.

Hos oss kan du dessutom teckna ett förmånligt skräddarsytt funktionsavtal inom HR, som säkerställer att det som behöver göras också blir gjort!

Som chef är det en trygghet att ha tillgång till en personlig HR konsult som kan stödja och vägleda i personalrelaterade frågor som känns svåra att hantera helt på egen hand.

PS. erbjuder dig och din verksamhet ett professionellt HR-stöd i den omfattning du har behov av.

Exempel på HR tjänster som vi kan erbjuda:

  • Fungera som rådgivare och bollplank i frågor som rör HR området
  • Kartlägga och utvärdera verksamhetens HR processer
  • Vara projektledare för olika HR projekt
  • Erbjuda coachning och mentorskap för både HR chefer och andra med befattningar inom HR