Rekrytering

"Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk"

En felande länk kan orsaka många problem. Ett företags framgång beror till stor del på hur väl man lyckas hitta rätt medarbetare. Fel person på fel plats är alltid ett dyrt misstag. Att hitta rätt person till rätt befattning kostar både tid och pengar och ska ses som en långsiktig investering.

PS. kan hjälpa er med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Hos oss kan du också teckna ett löpande rekryteringsavtal så att du bara behöver ringa oss när du har ett behov av en ny chef eller medarbetare. Enkelt, tryggt och kostnadseffektivt.

Så här arbetar vi

Vi kommer ut till er och gör en ordentlig analys av arbetsinnehåll och arbetsmiljö för att identifiera vilken typ av kompetens och personlighet som efterfrågas.

Genomlysning av arbetsgruppen

PS. kan även erbjuda en genomlysning av den befintliga arbetsgruppens sammansättning. Vi går igenom gruppens medlemmar och får fram en gruppprofil. Den visar vilka styrkor respektive svagheter gruppen har utifrån parametrar som ledarskapsstil, personlighetsprofil, drivkrafter, konflikttyper och kommunikationsmönster. Inför en rekrytering kan det ge värdefull information och möjlighet till reflektion vad gruppen behöver kompletteras med.

Det här uppnår du

Genom att anlita oss som rekryteringspartner så frigör du tid till att hantera den löpande verksamheten. Tillsammans med er utformar vi den kravprofil som ligger till grund för det fortsatta urvalsarbetet. Vår inställning är att en nyanställning på sikt ska ge er konkurrensfördelar och stärka ert varumärke.

Inhyrd chef under rekryteringsprocessen

Vi bemannar den vakanta chefstjänsten som ska tillsättas och ansvarar parallellt för rekryteringen - Lämpligt när viktiga nyckelpositioner ska tillsättas och verksamheten snabbt behöver en chef på plats i avvaktan på en permanent lösning.