Effektiva möten

”Varför sitter jag här?”

Vi har väl alla ställt oss den frågan vid något tillfälle. Vi kallas till möten utan tydligt syfte, vi förstår inte vad vi skall bidra med eftersom en tydlig agenda saknas. Ni kan bli överens om vad som skall göras men det blir inte tydligt vem som får ansvaret för att det skall ske.

Ökad effektivitet

Effektiva möten är en förutsättning för en effektiv organisation. I verksamheter med effektiva möten får en högre grad av fokusering och en lägre grad av energidränering. Man vet varför man kallas till möten, vilken typ av möte det är och mötena når sina syften. Efter mötet är det tydligt vem som ansvarar för vad och till när. Protokoll kommer ut i tid och följs upp på nästa möte. Korridorsnacket om de dåliga mötena lyser med sin frånvaro.

Utbildning

Vi lodar in situationen genom att läsa in gamla protokoll och närvara på ett eller flera möten som ”en fluga på väggen”. Vi analyserar sedan informationen och tar fram ett utbildningsförslag tillsammans med beställaren.

Coachning

Efter utbildningens genomförande så genomförs coachning av mötesledare/möten. Detta innebär att vi närvarar på möten som drivs av de som gått utbildningen. Coachningen utförs efter mötet men även under mötet.
Efter en tid av coachning så samlar vi gruppen igen för att dels utbyta erfarenheter och dels för att sätta en gemensam standard för möten som alla ställer upp på.