Effektiva projekt

Vi vill väl alla leverera rätt sak i rätt tid till rätt kostnad! Metodiken som vi kallar "Effektiva projekt" har hjälpt oss i våra projekt – låt PS. hjälpa dig i dina!

Varför?

När vi arbetar utifrån metoden "Effektiva projekt" börjar vi med att besvara frågan ”VARFÖR?”. Med VARFÖR menas att tydliggöra och kvalitetsgranska syftet och målet med projektet.

Vad?

Därefter besvaras ”VAD?”. Vi identifierar 100 % av VAD som måste göras för att nå den sökta effekten (VARFÖR). Genom vår teknik blir vi snabbt konkreta, samtidigt som vi får en bred förankring i VAD som ska göras.

Hur?

Genom att strukturera arbetspaketen i kronologisk ordning och identifiera vilken relation dessa har besvarar vi en del av frågan ”HUR?”. Resterande besvaras genom att bryta ner arbetspaketen i aktiviteter.

Enkelhet och effektivitet

Om man styr enligt "effektiva projekt" får projekt- och styrgrupp en uppföljning som inte bara ger verklig kostnad i relation till planerad. Det visar dessutom det upparbetade värdet vid varje tillfälle. Avstämningen görs löpande för att ge förutsättningar för en aktiv styrning oavsett om arbetspaketet drivs i projekt eller i linjeverksamheten.

Vi har kombinerat ett antal ”standardverktyg” för att få fram ett bra stöd till främst projektledare, projektdeltagare och styrgrupp. Vi kallar arbetssättet och vår metodik för "Effektiva projekt". Arbetssättet kompletterar de allra flesta förekommande projektmetoder och -modeller. En ledstjärna har varit enkelhet och effektivitet!