Ledningsprocessen

"Vad kan vi göra bättre?"

Det går inte så bra som det borde. Organisationen visar tecken på osäkerhet och obeslutsamhet. En del frågor hanteras dubbelt och andra faller mellan stolarna. Ni släcker bränder som ni vet kommer att flamma upp igen. Energi läggs på skitsnack i korridorerna och folk visar utbrändhetssymtom. I värsta fall så uppstår öppna konflikter.

Ökad effektivitet genom tydlighet och kontinuitet

Den sökta effekten med att implementera LEAP, ledningsarbete i process, är en ökad effektivitet genom tydlighet, fokusering och kontinuitet. Arbetet med Ledningsprocessen etablerar ett systemtänk som mildrar riskerna med personberoenden. Tillämpandet av Ledningsprocessen tydliggör verksamheten och hur den skall prestera på bästa sätt. Vidare så tydliggörs ansvarsområden för verksamhet och individer. Tillsammans med er så kommer vi fram till vad som är viktigt, vad som behöver fokuseras i närtid och vem som skall ansvara för vad. Detta skapar trygga medarbetare.

Effekt

Ledningssprocessen jobbar ihop gruppen och förenklar resultatskapande genom samsyn, tydlighet och fokusering.
Den skapar en stabil plattform för långvarig effekt genom återkommande arbete.